| | |

5 Reasons to Visit Lloret de Mar

(Nederlands versie beneden!)

When I told people I was going to Lloret de Mar for the last week of my one-month solo trip (Guadeloupe, Martinique, New York, Lloret de Mar), the usual reaction was something along the line of “Lloret de Mar? But why?”

Lloret de Mar has a reputation as a party city, along the lines of Fort Lauderdale at spring break. People older than about 25 just don’t find that kind of atmosphere much fun anymore. I certainly don’t.

My answer, before I ever visited Lloret de Mar, was to explain hastily that I was going there for a TBEX (Travel Bloggers’ Exchange) conference, not to do any sightseeing.

When I got to Lloret de Mar, it confirmed those preconceptions at first. Walking around town in the evening revealed a host of businesses catering to young people out for a drunken night of fun.

building in Lloret de Mar with neon-lighted signs reading Prive de Magic Disco, Magic Park, etc.
Lloret de Mar by night

Yet as I got to see more of the city and learned more about it, I realized how much more there is to Lloret de Mar than just that young segment of the market.

1. The Coastline

view of Lloret de Mar with a row of apartments and hotels on the beach
a view of Lloret de Mar’s beachfront

Starting from the beach at Lloret—a fairly typical Spanish coastline with apartments and hotels along a white sand beach—a walking path extends north along the water. When I say “along the water,” I mean it’s carved into the rocks above the waves. It’s absolutely beautiful! It goes as far as Fenals and passes by the remains of the Medieval castle of St. Joan. It’s delightful to stroll along the path—and not particularly difficult. I was surprised with a new view every time I rounded a bend in the path.

a view around one of the bends in the coastal path. I wonder what a property here costs? Just under the house that’s furthest to the right, with the pillars, you can see the continuation of the coastal path.

2. The History

Lloret de Mar has a history as a fishing village, a little of which you can glimpse at the north end of its beach. However, the best place to get the background is its little Maritime Museum. It’s housed in the rather grand modernist house of an “Indiano,” the nickname locals gave to men who went to sea, mostly to Cuba, made their fortunes and came back to settle.

the front facade of the Maritime Museum in Lloret de Mar
The Maritime Museum

The museum takes visitors through the evolution of the local maritime economy: fishing, then shipbuilding, then sailing, then back to fishing once the age of steamships arrived.

a close-up of a wooden figurehead in the Maritime Museum in Lloret de Mar
on display in the shipbuilding part of the museum. This figurehead looks rather wistful to me.

3. The Architecture

Lloret de Mar is a great place to visit if you’re into modernist architecture in particular. You can ask at the visitor’s information center or at your hotel for a list, but in any case check out the Church of Sant Romà. The original building was gothic, but a modernist façade was added in 1916. It’s surrounded by buildings, so it will take you by surprise as you turn a corner. And the modernist cemetery, built just after the turn of the 20th century, houses tombs for the Indianos and their families.

ornate towers with mosaics on the Church of Sant Roma in Lloret de Mar
a glimpse of the Church of Sant Roma

4. The Food

Don’t assume that the main drag through the center, with its wide selection of fast foods, is all there is to Lloret de Mar cuisine.

neon-lit fast-food restaurant storefronts in Lloret de Mar
some fast-food joints on the main drag

Within a few blocks in either direction you can find some truly exceptional Spanish and Catalan cuisine: tapas, for example, and seafood to die for.

close-up of tapa of fried calimari in Lloret de Mar
a very tender fried calamari: yum!

5. The Wine

I certainly drank some delicious local wines, but since I don’t really know much about wine, all I can say is I liked them. If you know more about the local wines, please add a comment below!

close-up of a glass of cava and a glass of wine
One night, I hadn’t finished my preliminary glass of cava before the wine to go with the starter arrived!

Venture away from Lloret and there’s plenty more to see. Tossa de Mar, for example, is a medieval-era walled town on the coast. Girona has a lively old town (and, conveniently for us Europeans, an airport used by some of the budget airlines). And there’s plenty to see in the Empordà region, but I’ll get to that in a different post later.

In other words, first impressions can indeed lie! Next time you’re in the area, stop by Lloret de Mar and give it another chance. I was pleasantly surprised.

Have you been to Lloret de Mar? If you have any points to add to this list, please comment below!

(Disclosure: The city of Lloret de Mar was one of the host destination sponsors of the TBEX conference. My admission to the Maritime Museum was free and I received lots of tastes of local food and drink for free over the course of the conference. However, most of what’s in this article I discovered for myself!)

5 Redenen om Lloret de Mar te bezoeken

Toen ik mensen vertelde dat ik van plan was om naar Lloret de Mar te gaan voor de laatste week van mijn solo trip van één maand (Guadeloupe, Martinique, New York, Lloret de Mar), was de gebruikelijke reactie iets in de lijn van “Lloret de Mar? Maar waarom?”

Lloret de Mar heeft een reputatie van een feest stad, zoals Fort Lauderdale in de voorjaarsvakantie. Mensen ouder dan ongeveer 25 vinden dat soort bestemmingen gewoon niet zo leuk meer. Ik ook zeker niet.

Mijn antwoord was, voordat ik Lloret de Mar bezocht had, dat ik haastig uitlegde dat ik ernaartoe ging voor de TBEX (Travel Bloggers’ Exchange) conferentie, niet om bezienswaardigheden te gaan bezichtigen.

Toen ik naar Lloret de Mar kwam werden in het begin die vooroordelen bevestigd. Toen ik in het centrum rondwandelde, in de avond, bleken een grote aantal bedrijven voornamelijk gericht te zijn op de feestende jongeren.

Maar toen ik meer van de stad zag en meer over Lloret de Mar leerde, realiseerde ik me hoeveel méér Lloret de Mar heeft dan wat de jongeren zien.

1. De kustlijn

Vanaf het strand van Lloret de Mar—een vrij typisch Spaanse kuststad met appartementen en hotels langs een wit zandstrand—strekt een wandelpad in  noordelijke richting langs het water. Als ik zeg “langs het water,” bedoel ik dat het uitgehouwen is in de rotsen boven de golvende zee. Het is absoluut prachtig! Het gaat naar Fenals en passeert de overblijfselen van het middeleeuwse kasteel van St. Joan. Ik vond het heerlijk om te wandelen op dit pad, deze is goed begaanbaar. Ik werd telkens verrast met een nieuw uitzicht als het pad weer een bocht maakte.

2. De geschiedenis

Lloret de Mar heeft een geschiedenis als vissersdorp, je kan dat een beetje zien op het noordelijke uiteinde van het strand. Echter, de beste plek om de achtergrond te leren is het kleine Maritiem Museum. Het is gehuisvest in het vrij grote modernistische huis van een “Indiano”, de bijnaam die de lokale bevolking gaf aan mensen die weggingen, voornamelijk naar Cuba, hun fortuinen maakten en weer terugkwamen.

Het museum neemt de bezoekers mee door de evolutie van de lokale maritieme economie: vissen, de scheepsbouw, varen, toen weer terug naar de visserij toen de eeuw aanbrak waarin de stoomschepen kwamen.

3. Architectuur

Lloret de Mar is een geweldige plek om te bezoeken als je van de modernistische architectuur houdt. Je kunt informatie, een lijst van gebouwen, krijgen in het bezoekerscentrum of in uw hotel, ga in ieder geval de kerk van Sant Romà bezichtigen. Het oorspronkelijke gebouw was gotisch, een modernistische gevel werd toegevoegd in 1916. Het is omgeven door gebouwen, het zal je dus verrassen als je aankomt. En in de begraafplaats, gebouwd net na het begin van de 20e eeuw, zijn modernistische graven voor de Indianos en hun families.

4. Het eten

Ga er niet vanuit dat de grootste straat door het centrum, met zijn brede selectie van fastfood, alles is wat Lloret de Mar bidet.

Binnen een paar blokken in beide richtingen kunt u een aantal echt uitzonderlijke Spaanse en Catalaanse gerechten vinden: tapas, bijvoorbeeld, en heerlijke zeevruchten.

5. De wijn

Ik heb een aantal heerlijke, lokale wijnen gedronken maar aangezien ik niet echt veel weet over wijn, is alles wat ik kan zeggen dat ik het lekker vond. Als je meer over de lokale wijnen weet, kunt u hieronder een reactie toevoegen!

Durf ook wat verder te gaan dan Lloret, er is veel meer te zien. Tossa de Mar bijvoorbeeld, een middeleeuwse ommuurde stad aan de kust. Girona heeft een levendige oude stad (en, gelukkig voor inwoners van Europa, een luchthaven die wordt gebruikt door een aantal van de goedkope luchtvaartmaatschappijen). En er is genoeg te zien in de regio Empordà, maar daar zal ik later een ander artikel over schrijven.

Met andere woorden, het vooroordeel wat je hebt hoeft niet altijd waar te zijn. De volgende keer dat je in de buurt bent, ga ook naar Lloret de Mar en geef het nog een kans. Ik was aangenaam verrast.

Ben je naar Lloret de Mar geweest? Als je iets hebt om toe te voegen aan deze lijst, dan kunt u het hieronder schrijven!

Openbaarmaking: De stad Lloret de Mar was één van de sponsors van de TBEX conferentie. Mijn entree tot het Maritiem Museum was gratis en ik kon veel van het lokale eten en drinken gratis proeven op de dagen van de conferentie.  Toch heb ik het meeste van wat er in het artikel staat zelf ontdekt!

JOIN MY FREE NEWSLETTER

Never miss the latest travel news, tips, reviews and amazing finds. Sign up for free and be the first to know when I publish something new!

about Rachel

Hi, I’m Rachel!

Rachel’s Ruminations is a travel blog focused on independent travel with an emphasis on cultural and historical sites/sights. I also occasionally write about life as an expatriate. I hope you enjoy what I post here; feel free to leave comments!  Read more…
Subscribe
Notify of
4 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments

My background is in wine and I still didn’t know a lot about the local wine so don’t feel too bad! I have to assume most of what you sampled outside the conference was from the Emporda DO. I spent a good chunk of the opening party perusing the wine booths to find out more myself. The region has some fantastic offerings — I want to come back and explore more. Just wasn’t enough time.

Much like you, not a fan of the whole crazy party scene, but once you got away from the discos, I really liked Lloret. The other Lloret beach is where I’d probably come back to — it was more low key and laid back.

We found some great tapas as well — granted, we were at the craft beer place to start when we first arrived since we cover a lot about beer as well.

The FOOD TRUCKS!!! You left out the great food trucks!